Türkiye'nin salgına karşı mücadelesi başarılı mı?
0
33.33
66.66
0
Oy kullandığınız için teşekkürler.
Türkiye'nin salgına karşı mücadelesi başarılı mı?
Toplam 3 Oy Kullanıldı
Pazartesi, 26 Ekim 2020
|
23
İstanbul
|
Yayın İlkelerimiz

VeTürkiye, sunulan içeriğin tümüyle doğru olması için elinden gelen gayreti göstermeyi esas alır ve yayınlarında tamamen bağımsızdır. VeTürkiye, haber sunarken kişisel veya kurumsal bütün bağlantıların dışında kalmayı ve herhangi bir resmi ya da özel kurumun kontrolüne girmeksizin özgün içerik üretme özgürlüğünü genel ilke olarak kabul eder.

Ürün yerleştirme ve benzeri çalışmalardan ya da bilinçaltına tesir etmeyi amaçlayan içeriklerden uzak duruyoruz. Reklam amaçlı içeriklerin hedefi açık şekilde okuyucuya beyan edilir. 

VeTürkiye, bilgiyi ve haberi olduğu şekliyle aktarmayı ve kullanıcının içeriği anlamasını kolaylaştıracak editöryal müdahaleler dışında bilgiye ve habere müdahale etmemeyi esas alır. 

VeTürkiye, kesinlikle terör, siyaset, ekonomi ve dış politika gibi alanlarda okuyucunun tarafını belirleme amaçlı yayın yapmamayı benimser ve bu çerçevede olguyu bağlamı dışında aktarmamayı hedefler. Bu çerçevede muhalif tarafların görüşlerini aktarır ancak olayı görünenin dışında bir şekle büründürmemeye, tarafları masum hale getirmemeye ya da suçlu göstermemeye çalışır. Herhangi bir dini grubu, fiili, kişiyi ya da motifi aşağılayıcı mahiyette bir yayın yapmamayı asıl kabul eder.

Prensip olarak İslami camianın iç anlaşmazlıklarında da tarafların tartışmasını yorumsuz bir şekilde haberleştirmek dışında tarafların birisini önceleyen bir tavır göstermekten kaçınır. Aileyi toplumun temel değeri olarak görür ve aile kurumunu yıpratıcı mahiyetteki haberlerin yayınlanmamasını esas kabul eder. Bu çerçevede kadın bedenini obje haline getiren ve kadını şahsiyetinden koparıp cinsiyetine indirgeyen her türlü haber, görsel ve içeriğe mesafeli bir tavır gösterir. 

Masumiyet karinesini genel bir ilke olarak kabul eder ve haberlerin masumiyet karinesinin bağlamını daraltıcı mahiyette kullanılamayacağını aksine genişletici mahiyette değerlendirilmesini gerektiğini beyan eder. VeTürkiye, hızlı bir yayın akış sürecinin içerisinde doğru bilgiye ulaşmayı hedeflemektedir ve çerçevede veri, bilgi ve kaynak temelli gazetecilik faaliyeti yürütmektedir.

VeTürkiye, toplumsal sorunlarda halkı açıkla düşmanlığa teşvik edecek mahiyette yayınlardan uzak durmayı, bu çerçevede yasal olmayan gösteri, yürüyüş ve eylemlerin önceden duyurusunu yapmamayı asıl kabul etmektedir. Tecavüz haberlerinden, kadın ya da erkek bedenini araçsallaştıran haberlerden ya da cinsel içerikli yayınlardan uzak kalmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede üçüncü sayfa haberlerinin ajanslardan ya da gazetelerden alıntılanması durumunda seçici davranılır ve her haberin okuyucuya sunulmaması asıl kabul edilir.

Meclis başta olmak üzere resmi makamlar tarafından alınan kararları gazetecilik doğal bir sonucu olarak değerlendirir, eleştirel içerikler oluşturulabilir, eleştiren ya da destekleyen kişilerin veya yazarların görüşlerine yer verebilir.

VeTürkiye, doğruluğu ispatlanmış sosyal içerikler, magazin ve medya konularında haberleri de sunar. Genel bilgi kaynakları dışında sosyal medyada paylaşılan içeriklerin haberleştirilmesinde özenli davranır ve doğrulanmamış bilgilerin yayıncısı olmaktan uzak durur.

E-posta: iletisim@veturkiye.com

veturkiyecm@gmail.com

Facebook: veTurkiye 

Twitter: @_VeTurkiye 

YouTube: VeTurkiye TV

Tumblr: VeTürkiye